en

Školení iOS (5 dní)

Toto školení seznámí účastníky se základy programování pro Apple iOS. Toto školení předpokládá pokročilou znalost programování a algoritmizace.

 • Práce s Xcode
 • Kostra aplikace
 • Úvod do programovacího jazyka Objective C, Cocoa Touch API
 • Objektově orientované programování (OOP)
 • Výrazy, podmíněné příkazy, cykly
 • Volání metod a zpráv,
 • Návrh tříd – zapoudření, polymorfizmus a dědičnost
 • Protokoly, kategorie
 • Kolekce – pole, sety…
 • Vlastnosti
 • Logování, vyjímky
 • Návrh UI s použitím Interface builderu i bez něj
 • Životní cyklus aplikace
 • Nastavení projektu, práce s .plist
 • Generování certifikátů, provisioning profile, App Store

Toto školení můžeme udělat přímo u Vás ve firmě a to za cenu 70 000,-, která je nezávislá na počtu účastníků. Program kurzu může být upraven na základě potřeb vaší společnosti.

 

Hodnocení účastníků


SIEMENS CVC
"Vše v pořádku, námi požadovaná témata byla probrána. Oceňuji důkladně připravené příklady kódu."
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
"Školení se mi velmi líbilo a hlavně musím ocenit, že jsme během velmi krátké doby dostal celkový přehled o principu vytváření android aplikací. Chtěl bych se ve volném čase věnovat tvorbě těchto aplikací a myslím, že školení mi dodalo všechny základní informace. Co se týče organizace školení, připravenosti školitele, reakce na řešení problémů, improvizace - nemám co bych vytknul, vše bylo na vysoké úrovni."
ČEZ DSO, s.r.o.
"Super školení. Rád jsem se seznámil s tímto tématem. Děkuji."