en

Školení Android (5 dní)

Toto školení seznámí účastníky se základy programování pro OS Android. Školení Android předpokládá znalost programování a algoritmizace. Předchozí znalost JAVY není nutná.

Co na školení stihneme:

 • Práce s Eclipse
 • Nastavení Eclipse pro práci s Androidem
 • Kostra aplikace
 • Úvod do programovacího jazyka Java
 • Objektově orientované programování (OOP)
 • Výrazy, podmíněný příkaz, cykly
 • Pole
 • Návrh tříd – zapoudření, polymorfizmus a dědičnost
 • Kolekce – pole, seznam…
 • Výjimky
 • I/O proudy – čtení a zápis textového souboru ze zdrojů aplikace
 • Zdroje (resources)
 • Layouty
 • Stylování
 • Práce s obrázky
 • Aktivity
 • Dialogy
 • Intenty
 • Manifest, intentové filtry, oprávnění
 • Preferences
 • Distribuce aplikace
 • Podepisování aplikace, certifikáty, APK
 • Google play

Toto školení můžeme udělat přímo u Vás ve firmě a to za cenu 70 000,-, která je nezávislá na počtu účastníků. Program kurzu může být upraven na základě potřeb vaší společnosti.

 

Hodnocení účastníků


ČEZ
"Super. Rychlé a přehledné vpravení do problematiky, které je podpořeno spoustou názorných příkladů z praxe a cvičení, které vás vtáhne do děje a prověří, jak moc dáváte pozor."
SIEMENS CVC
"Vše v pořádku, námi požadovaná témata byla probrána. Oceňuji důkladně připravené příklady kódu."
Embedit
"Školení bylo zaměřeno hodně prakticky a díky tomu jsme maximálně využili veškerý čas. Získali jsme spoustu znalostí z dané platformy, které teď můžeme snadno aplikovat na reálné projekty."