cs

Android Training Course (5 days)

This course introduces participants to the basics of programming for the Android OS. Prerequisites of this course are: algorithm development and programming skills. Prior knowledge of JAVA is not required.

We will manage:

 • Working with Eclipse
 • Setting up Eclipse to work with Android
 • Application framework
 • Introduction to Java programming language
 • Object-Oriented Programming (OOP)
 • Expressions, conditional statements, cycles
 • Fields
 • Classes declaration – encapsulation, polymorphism and inheritance
 • Collections – array, list…
 • Exceptions
 • I/O streams – reading and writing to a text file from application resources
 • Resources
 • Layouts
 • Style guides
 • Working with images
 • Activities
 • Dialogues
 • Intents
 • Manifest, intent filters, permissions
 • Preferences
 • Application distribution
 • Signing your application, certificates, APK
 • Google play

We can provide the training course directly at your company at the price of 65,000 CZK (the price does not depend on the number of participants). The programme of the course can be adapted based on your needs.

 

Hodnocení účastníků


SIEMENS CVC
"Vše v pořádku, námi požadovaná témata byla probrána. Oceňuji důkladně připravené příklady kódu."
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
"Školení se mi velmi líbilo a hlavně musím ocenit, že jsme během velmi krátké doby dostal celkový přehled o principu vytváření android aplikací. Chtěl bych se ve volném čase věnovat tvorbě těchto aplikací a myslím, že školení mi dodalo všechny základní informace. Co se týče organizace školení, připravenosti školitele, reakce na řešení problémů, improvizace - nemám co bych vytknul, vše bylo na vysoké úrovni."
Embedit
"Školení bylo zaměřeno hodně prakticky a díky tomu jsme maximálně využili veškerý čas. Získali jsme spoustu znalostí z dané platformy, které teď můžeme snadno aplikovat na reálné projekty."